هیئت مدیره، مدیران، مشاوران

هیئت مدیره

مهنا معتضد منجمی

 • سمت: عضو هیئت مدیره

علی محمد سوری لکی

 • سمت: عضو هیئت مدیره

آقای محمد جعفر اکرام جعفری

 • سمت: رئیس هیئت مدیره

رمضان قربان ابراهیمی

 • سمت: عضو هیئت مدیره

محمد رضا خسروی راد

 • سمت: عضو هیئت مدیره

مرتضی حقیقت

 • سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا ظاهری

 • سمت: عضو هیات مدیره

مدیران و روسای ستادی

محمد دلاوری

 • سمت: مدیر اداری و مالی

سعید سعیدفر

 • سمت: مدیر فنی و مهندسی

مدیران پروژه

حمایت اله نورالدین موسی

 • سمت: مدیر پروژه احداث کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان

بهرام مددوند

 • سمت: مدیر پروژه احداث طرح توسعه قطران زرند

عباس خدایاری

 • سمت: مدیر پروژه احداث شبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال فاضلاب کرمان

عباس حاجی زاده

 • سمت: مدیر پروژه احداث نیروگاه 450 مگاواتی بوتیا

رضا زندی

 • سمت: مدیر پروژه احداث شبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال فاضلاب شهر زرند- استان کرمان

مسئولین ستادی

مسئولین پروژه