خط مشی

خط مشی شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا با هدف اجرای پروژه های ساختمانی و صنعـتی درسال 1353 آغاز به فعـالیت نموده و در این مدت بالغ بر 170 پروژه بزرگ عمرانی، صنعتی و معدنی در قالب قراردادهای مختلف C, EC, EPC اجرا نموده است. این شرکت در راستای ماموریت خود با بکارگیری دانش و فناوری های پیشرفته، رعایت اخلاق حرفه ای و درک مسئولیت های اجتماعی، برای تامین هر چه بهتر خواسته های کارفرمایان به ویژه هلدینگ میدکو و شرکت های زیرمجموعه آن و دستیابی به توسعه پایدار فعالیت می کند. همچنین به منظور افزایش مزیت رقابتی، بهینه سازی منابع و مصـارف، ضمن استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2015)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)، کلیه اقدامات خود را در راستای استراتژیهای شرکت و اهداف زیر جهت گیری و هدایت می نماید:
 
1 - ارتقاء جایگاه مسئولیت اجتماعی سازمانی و بازنگری و سازماندهی ساختار منابع انسانی با افزایش میزان دانش و مهارت پرسنل به عنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان
2 - استاندارد سازی و بهبود مستمر کلیه فرآیندها و تبدیل شدن به یک شرکت فرآیند محور، چابک و دانشی در راستای افزایش بهره وری
3 - استقرار و بهره گیری از سیستم ها و ابزارهای نوین مدیریتی، پشتیبانی، هدایت مناسب و نظارت کلان بر اجرای آنها
4 - توسعه بازار از طریق شناسایی بسترهای مناسب سرمایه گذاری و جذب مشارکت در حوزه های کسب و کار موجود در سطح کشور و منطقه
5 - افزايش سـطح رضايت مندي ذینفـعان شرکت از طريق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آنها 
6 - امانت داری از سرمایه سهامداران و تلاش در جهت افزايش سودآوری کسب و کارهای شرکت و رشد سود سهامداران
7 - اجرا و حفظ الزامات قانونی، برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی 
 
اینجانب ضمن بازنگری دوره ای این خط مشی و با تعهد به بهبود مستمر سیستمها و برآورده کردن الزامات کاربردی آن و تامین منابـع لازم، این خط مشی را در دسترس تمامی کارکنـان، تامین کنندگان و ذینفـعان قرارداده و با اعتـقاد کامل و عزمی راسـخ  از  این سیستم ها پشتیبانی نموده و از یکایک  همکاران در شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیـح آن، جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های این استانداردها  تلاش  نمایند. 
مرتضی حقیقت - مدیرعامل