مدیریت استراتژیک در مانا

مدیریت استراتژیک در مانا

سابقه تدوین استراتژی‌ها در شرکت مانا به سال 87 پس از تغییر ساختار از دولتی به خصوصی باز ‌می‌گردد.

پس از آن در چارچوب ارزیابی و اصلاح برنامه‌ریزی استراتژیک، شرکت مانا ماموریت، چشم‌انداز و اهداف خود را بصورت سالانه مورد بازنگری قرارداد. مدل مدیریت استراتژیک شرکت مانا با الگوبرداری و یادگیری از شرکت‌های برتر در تعالی تدوین شد.

مانا با حمایت و مشارکت رهبران، معاونین و مدیران واحدها طی یک تلاش جمعی علاوه بر تدوین و بازبینی استراتژی‌های سطح کلان شرکت، استراتژی‌ها را تا سطح وظیفه خرد نموده و سالانه مورد ارزیابی و بازنگری قرارداده است.

شرکت مطابق فرآیند مدیریت استراتژیک خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان خود را از طریق کانال‌های متنوع شناسایی و تحلیل نموده و بعنوان یکی از ورودی‌های اصلی در برنامه‌ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می‌دهد.

یکی از فعالیت‌های اصلی در نظام مدیریت استراتژیک شرکت مانا، تحلیل‌های استراتژیک محیطی در دو دسته محیط دور (عمومی) و محیط نزدیك (صنعت) انجام میشود.

تحولات محیط عمومی (محیط دور) و نیز تحولات محیطی حوزه فعالیت سازمان (محیط نزدیک) بصورت مرتب و نظام‌مند مورد  شناسایی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در فرآیند مدیریت استراتژیک مانا مورد استفاده قرار میگیرد.

در شرکت مانا، نظام‌های اطلاعاتی، عملیاتی و مدیریتی بگونه‌ای طراحی و سازماندهی شده است که اطلاعات مرتبط با محیط داخلی (شامل عملکرد فرآیندها، نتایج مالی و اقتصادی، بازاریابی، منابع انسانی، تکنولوژی و ...) بطور مداوم توسط واحدهای مرتبط، گردآوری و تحلیل شده و از نتایج آنها در شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین/بازنگری استراتژی‌ها و اهداف استفاده می‌شود

منابع متعددی جهت درک عملکرد و قابلیتهای درونی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا استراتژی‌های شرکت مبتنی بر آنها تدوین گردد. برخی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده عبارتند از:  تحلیل نتایج عملیاتی و منابع پروژه‌ها، ممیزی و ارزیابی، اندازه‏گیری شاخص‏های پایش فرآیندها، خروجی‏های حاصل از گزارش‌های سیستم‏های مكانیزه، نتایج نظرسنجی از کارفرمایان میباشد.

کمیته راهبری

جلسات کمیته راهبری بمنظور اطمینان از اثربخشی برنامه‌ریزی‌های انجام شده بصورت ماهیانه برگزار می‏شود دراین جلسات گزارشات تفصیلی تهیه شده توسط مدیران واحدها بمنظور مقایسه با دوره‌های قبلی و بررسی پیشرفت بهبود فعالیت‌ها/فرآیندها، بازخوردهای دریافتی از مشتریان/کارفرما، پیشرفت اهداف کوتاه‏مدت و پروژه‏ها و برنامه‏های بهبود مستمراً  مورد بررسی قرارمیگیرد.

الگوبرداری

 از جمله مواردی که مدیران و کارشناسان پس رصد فعالیتهای  شركت‌های مشابه انجام می‏دهند، تهیه گزارشات نحلیلی و الگوهای مثبت مشاهده شده می‏باشد که پیرو آن بررسی لازم در خصوص پیاده‏سازی موارد مناسب در شركت مانا بعمل می‏آید.

تجزیه و تحلیل فناوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار نوین

در صنعت پیمانکاری اصولاً تکنولوژی محصول توسط کارفرما تعیین و در قالب قرارداد ابلاغ ‌می‌گردد ولی در مورد تکنولوژی ساخت برای هر یک از مراحل فرآیند، واحدهای تخصصی در ستاد و کارگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ مینمایند. در این خصوص سیاست شرکت، شناسایی تکنولوژی‌های روز و بکارگیری آنها از طریق برون سپاری می‌باشد.

همکاری و هم افزایی با شرکت های گروه میدکو

افزایش همکاری و ایجاد هم‌افزایی با شرکت‌های هم خانواده زیرمجموعه هلدینگ میدکو از سیاست‌های ابلاغ شده از طرف هلدینگ است. مدیریت هلدینگ میدکو با شناختی که از توانمندی‌ها و شایستگی‌های هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه دارد و نیز گاهی به منظور حمایت و رشد بعضی از این شرکت‌ها، توسعه همکاری با آنها را اعلام و شرکت مانا نیز در آن چارچوب عمل می‌نماید. در مورد شرکاء و تامین‌کنندگان خارج از هلدینگ میدکو نیز با استفاده از تجربیات قبلی موجود در واحد فنی و مهندسی و بازرگانی، میزان شایستگی آنها تعیین و برای انتخاب آنها جهت همکاری تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود .

توجه به مسئولیت های اجتماعی در زمان تدوین استراتژی

مانا همواره به هنگام تدوین/بازنگری استراتژی‌های خود، موضوعات و ضرورت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را  مورد توجه قرار می‌دهد تا از این طریق پیامدهای اجتماعی و همچنین آثار مخرب زیست‌محیطی ناشی از اجرای فعالیت‌های خود را مدیریت و کنترل نماید. شرکت هر ساله استراتژی‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با موضوعات اجتماعی و زیست‌محیطی را جهت حصول اطمینان از توسعه پایدار و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان بازنگری نموده و آنها را از طریق تبدیل به اقدامات/برنامه‌های اجرایی عملیاتی می‌نماید.