آقای محمد جعفر اکرام جعفری

  • آقای محمد جعفر اکرام جعفری

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

  • ایمیل : mj-ekramjafari@midhco.com

  • تلفن : 27342310

  • دورنگار : 22070744

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (عمران)- دکترای مدیریت


سوابق مدیریتی

مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 88 تا کنون
معاون طرح و برنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
معاون تشکیلات و روشها سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
معاون آموزش،تحقیقات و فن آوری وزارت راه و ترابری    
معاون توسعه مدیریت معاون رییس جمهور    
مشاور معاون نخست وزیر و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور    
رییس مرکز آموزش مدیر دولتی    
رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای اداری    
رییس پژوهشکده حمل و نقل    
عضو شورا شورای امور اداری و استخدامی کشور