مهنا معتضد منجمی

  • مهنا معتضد منجمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس معدن