نام طرح / پروژه: احداث کارخانه یک و نیم میلیون تنی تولید فولاد بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: یک و نیم میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- 27 کیلومتری شهر کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
محصول: آهن اسفنجی