نام طرح / پروژه: کارخانه کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1200 تن در روز (420 هزار تن در سال)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- 27 کیلومتری شهر کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴
محصول: آهک دولومیت