نام طرح / پروژه: احداث کارخانه هشتصد هزار تنی کک ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 800 هزار تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- شهرستان زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ مرداد ۱۳۸۸
محصول: کک متالورژی قطران
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: ذغالسنگ