نام طرح / پروژه: مجتمع اداری و تجاری همیلا
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: تهران - پونک - بلوار همیلا
تاریخ شروع پروژه: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
میزان اشتغالزایی: 200
مساحت زمین: 6000
محصول: محصول
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: مشخصات مواد اولیه مورد نیاز