نام طرح / پروژه: عملیات تکمیلی بخش غیر زیارتی صحن مطهر علوی (ع) (کشور عراق - نجف اشرف)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: نجف اشرف- عراق
تاریخ شروع پروژه: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مساحت زمین: 43000 مترمربع