نام طرح / پروژه: احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان خراسان رضوی- شهرستان خواف- جنب معدن سنگان
تاریخ شروع پروژه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸