نام طرح / پروژه: احداث ساختمان مرکزی وزارت نیرو
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: تهران- بزرگراه نیایش
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹