نام طرح / پروژه: احداث سازه‌های جنبی آستان مقدس رضوی
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: مشهد- آستان مقدس رضوی
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹