نام طرح / پروژه: احداث استادیوم پنجاه هزار نفری شیراز
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شیراز- منطقه میانرود
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹