نام طرح / پروژه: احداث ساختمان مرکزی بانک صادرات استان خراسان رضوی
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: مشهد- میدان جانباز
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹