نام طرح / پروژه: تکمیل ساختمان اداری تجاری فراز
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: تهران- کوی فراز
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹