نام طرح / پروژه: پروژه سازه ساختمان تجاری – اداری امید2
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: تهران تقاطع خیابانهای مطهری و قائم مقام
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹