نام طرح / پروژه: احداث کارخانه 2/5 میلیون تنی گندله زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: دو و نیم میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان - شهرستان زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
محصول: گندله آهن
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: کنسانتره آهن بنتونیت آهک