نام طرح / پروژه: احداث کارخانه دو میلیون تنی تولید کنسانتره زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: دو میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان - شهرستان زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۱ خرداد ۱۳۸۰
محصول: کنسانتره سنگ آهن