دستورالعمل

دستوزالعمل

این شرکت در تاریخ 26/09/1353تحت شماره 20343 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بنام شرکت ساختمانی مانا (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. سهامداران اولیه شامل شرکتهای برل، راندمان، بوسار، صنایع فلزی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال 1356 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام شرکت را به شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) تغییر داد و مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک 193 می باشد. این شرکت از بدو تأسیس در زمینه اجرای پروژه های پیمانکاری صنعتی ریلی و به عنوان بازوی اجرایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش عمده ای داشته است به گونه ای که بیش از دهها کارخانه بزرگ و صنعتی و ساختمانهای ملی درجای جای کشورمان بدست توانمند مهندسین این شرکت اجرا شده است، از جمله پروژه های شاخص صنعتی و ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • احداث نیروگاه غرب در همدان
 • احداث کارخانه هپکو اراک
 • احداث ساختمانهای جدید مجلس شورای اسلامی
 • احداث برج وزارت نیرو
 • احداث کارخانه فولاد بندرعباس
 • احداث کارخانجات صنایع جنبی مس کرمان

 

 

در اواخر سال 1386 در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت شرکت به بخش غیر دولتی منتقل و سهامدار اصلی آن شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) می باشد. در تیرماه سال 1388 نام شرکت به شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایراینان مانا تغییر و ثبت قانونی شد. با تغییر مالکیت شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی با توجه به استراتژی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (میدکو) این شرکت نیز یکی از بخشهای اهداف استراتژیک خود را اجرای پروژه های معدنی قرار داده است در این راستا در مدت 4 سال گذشته بیش از 5 پروژه بزرگ صنعتی و معدنی توسط این شرکت در منطقه کرمان در حال اجرا است که از جمله آنها:

 • پروژه احداث کارخانه کک سازی زرند کرمان بصورت EPC
 • پروژه احداث کارخانه فولاد بوتیای کرمان بصورت EPC
 • پروژه احداث کارخانه ذغالشویی پابدانا
 • پروژه احداث کارخانه کنسانتره جلال آباد
 • پروژه احداث کارخانه گندله زرند و بوتیا می باشد