معرفی معاونت ها و مدیریت ها

معرفی معاونت ها و مدیریت ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت مدرک تحصیلی تجربه / سال
2

یار محمد مدبر

مشاور مدیرعامل

لیسانس عمران

28
3

غلام الحسین خادم الحسینی

مشاور مدیرعامل

فوق لیسانس صنایع

23
4

سید حسین رضایی

مشاور مدیرعامل

لیسانس عمران

11
5

فریدون ایزدی نجف آبادی

مدیر عامل شرکت ماناساز

لیسانس عمران

29
6

ابوالحسن نیازیان

مشاور مدیرعامل

لیسانس اقتصاد

32
7

حبیب ا... زین الدینی

مشاور مدیرعامل

لیسانس عمران

25
8

حمزه کمالی

مشاور مدیرعامل

لیسانس عمران

29
9

بهزاد مرادی نیا

مشاور مدیرعامل

فوق لیسانس صنایع

18