اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

حضور شرکت مانا در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدنی،راه سازی و صنایع وابسته

۱۳ آبان ۱۳۹۸

حضور شرکت مانا در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدنی،راه سازی و صنایع وابسته در مدت 4 روز از تاریخ 9الی 12 آبان ماه به نحوی پایان یافت که در این مدت مراجعه کنندگان مختلفی به غرفه مانا مراجعه نمودند و در وندورلیست شرکت مانا ثبت شدند.

حضور شرکت مانا در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدنی،راه سازی و صنایع وابسته