اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های فولاد بوتیا و آهک و دولومیت

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

بازدید از پروژه های فولاد بوتیای ایرانیان و آهک و دولومیت توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه انجام شد. طی این بازدید کوره دوم پروژه آهک و دولومیت راه اندازی شد.

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های فولاد بوتیا و آهک و دولومیت