اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

راه اندازی Ball Mill و SAG Mill خط یک پروژه کنسانتره سنگان

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

در راستای راه اندازی پروژه کارخانه تولید کنسانتره سنگان در روز های 29 و 30 اردیبهشت ماه 1399 دو تجهیز اصلی Ball Mill و SAG Mill خط یک پروژه راه اندازی شد.

این پروژه با ظرفیت تولید 5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال توسط مشارکت MMGN (شرکتهای مانا، معیار صنعت، GMI و ناموران) در استان خراسان رضوی منطقه سنگان در حال اجرا میباشد که عملیات اجرایی آن رو به اتمام است.

راه اندازی Ball Mill و SAG Mill خط یک پروژه کنسانتره سنگان