•    
    • پیگیری درخواست ها
     کد پیگیری:  *
     کد امنیتی:
     تولید مجدد کد امنیتی
     *
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
     آدرس :

     تهران، خیابان استاد مطهری، بین مدرس و میر عماد، پلاک 193

     کد پستی :141555711
     تلفن :42565000
     فاکس :88740142
     پست الکترونیک :info@managc.com
    • ارتباط با پست های سازمانی
       علی محمد سوری لکی
     سمت :اعضای هیات مدیره
     رایانامه :am-souri@midhco.com
       محمد بخارایی
     سمت :نائب رئیس هیئت مدیره
       علی اصغر پورمند
     سمت :رئیس هیئت مدیره
     رایانامه :ar-pourmand@midhco.com
     تلفن :27342410
     فکس :22086528
       بیژن سرانجام
     سمت :مدیر عامل
     رایانامه :Ertebat@managc.com
     تلفن :42565601
       ناصر حاتمی راد
     سمت :معاونت مالی و اداری
     رایانامه :hatamirad@managc.com
     تلفن :42565425
       یار محمد مدبر
     سمت :معاونت صنعتی
     رایانامه :modaber@managc.com
     تلفن :42565611
       مرتضی حقیقت
     سمت :معاونت فنی و اجرایی
     رایانامه :m.haghighat@managc.com
     تلفن :42565606
       ابوالحسن نیازیان
     سمت :مدیر عامل ماناساز
     رایانامه :manasaz@managc.com
     تلفن :42565220
       رحمان حامدی
     سمت :مدیر مالی
     رایانامه :hamedi@managc.com
     تلفن :42565415
       حبیب ا... زین الدینی
     سمت :مدیر امور اداری و منابع انسانی
     رایانامه :zeinoddini@managc.com
     تلفن :42565420
       احمدرضا امین ناصری
     سمت :مدیر حسابرسی داخلی
     تلفن :42565000
       حمزه کمالی
     سمت :مدیر فنی
     رایانامه :kamali@managc.com
     تلفن :42565000
       بهزاد مرادی نیا
     سمت :مدیر فناوری اطلاعات
     رایانامه :it@managc.com
     تلفن :42565512
       شهاب مشیر فر
     سمت :مدیر حقوقی
     رایانامه :moshirfar@managc.com
     تلفن :42565000
       حسین نعمتی
     سمت :مدیر مهندسی صنعتی
     رایانامه :nemati.mana@yahoo.com
     تلفن :42565312
       منوچهر فتاحی
     سمت :مدیر اجرایی صنعتی
     رایانامه :fattahi@managc.com
     تلفن :42565313
       وحید محمدی
     سمت :مدیر کنترل پروژه
     رایانامه :mohammadi@managc.com
     تلفن :42565000
       پرویز نریمانی
     سمت :مدیر تدارکات داخلی
     رایانامه :narimani@managc.com
     تلفن :42565115
       فرهنگ نظری
     سمت :مدیر HSE
     رایانامه :mana.hse@gmail.com
     تلفن :42565101
       فرشاد اسحاقی
     سمت :مسئول مناقصات
     رایانامه :eshaghi@managc.com
     تلفن :42565504