•    
    • پیگیری درخواست ها
     کد پیگیری:  *
     کد امنیتی:
     تولید مجدد کد امنیتی
     *
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
     آدرس :

     تهران، خیابان استاد مطهری، بین مدرس و میر عماد، پلاک 193

     کد پستی :1587917711
     تلفن :42565000
     فاکس :88740142
     پست الکترونیک :info@managc.com
    • ارتباط با پست های سازمانی
       مرتضی حقیقت
     سمت :مدیرعامل
     رایانامه :manager@managc.com
     تلفن :42565601
       محمد جعفر اکرام جعفری
     سمت :رئیس هیئت مدیره
     رایانامه :mj-ekramjafari@midhco.com
     تلفن :27342310
     فکس :22070744
       رضا اشرف سمنانی
     سمت :نائب رئیس هیئت مدیره
     رایانامه :r-ashrafsemnani@midhco.com
     تلفن :27342310
       بیژن سرانجام
     سمت :عضو موظف هیات مدیره
       رمضان قربان ابراهیمی
     سمت :عضو هیئت مدیره
     رایانامه :r.gh.ebrahimi@sirjansteel.com
     تلفن :88102995
       محمد رضا خسروی راد
     سمت :هیات مدیره
     تلفن :88689018
       مهنا معتضد منجمی
     سمت :هیات مدیره
     رایانامه :m.monadjemi@memseco.com
     تلفن :26350160
       علی محمد سوری لکی
     سمت :اعضای هیات مدیره
     رایانامه :am-souri@midhco.com
       محمد دلاوری
     سمت :معاونت مالی و اداری
     رایانامه :m.delavari@managc.com
     تلفن :42565425
       یار محمد مدبر
     سمت :معاونت صنعتی
     رایانامه :modaber@managc.com
     تلفن :42565611
       ابوالحسن نیازیان
     سمت :مدیر عامل ماناساز
     رایانامه :manasaz@managc.com
     تلفن :42565220
       حبیب ا... زین الدینی
     سمت :مدیر امور اداری و منابع انسانی
     رایانامه :zeinoddini@managc.com
     تلفن :42565420
       حمزه کمالی
     سمت :مدیر فنی
     رایانامه :kamali@managc.com
     تلفن :42565000
       بهزاد مرادی نیا
     سمت :مدیر فناوری اطلاعات
     رایانامه :it@managc.com
     تلفن :42565512
       شهاب مشیر فر
     سمت :مدیر حقوقی
     رایانامه :moshirfar@managc.com
     تلفن :42565000
       منوچهر فتاحی
     سمت :مدیر اجرایی صنعتی
     رایانامه :fattahi@managc.com
     تلفن :42565313
       وحید محمدی
     سمت :مدیر کنترل پروژه
     رایانامه :mohammadi@managc.com
     تلفن :42565000
       پرویز نریمانی
     سمت :مدیر تدارکات داخلی
     رایانامه :narimani@managc.com
     تلفن :42565115
       فرهنگ نظری
     سمت :مدیر HSE
     رایانامه :mana.hse@gmail.com
     تلفن :42565101
       فرشاد اسحاقی
     سمت :مسئول مناقصات
     رایانامه :eshaghi@managc.com
     تلفن :42565504