• کارخانه آلومینیوم سازی اراک - ایرالکو
   کارخانه آلومینیوم سازی اراک - ایرالکو
   مشخصات پروژه
   نام طرح / پروژه: کارخانه آلومینیوم سازی اراک - ایرالکو
   مشاور : شرکت ایرالکو
   موقعیت جغرافیایی محل پروژه: اراک
   مشخصات کلی پروژه
   ارزش پروژه: 129100000000
   دوره تضمین: 12ماه
   توضیحات در سال 1382 پروژه کارگاه آلومینیوم اراک با مشارکت شرکت مانا و شرکت تکنیکان فعالیت خود را آغاز کرد.پس از طی چند ماه پروژه اجرای کلیه عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری، فونداسیون، سازه های بتنی، محوطه سازی، نصب اسکلت فلزی، کلیه سازه ها، نازک کاری، نما سازی، آسفالت، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و ...
   کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو) به ظرفیت سالانه 110 هزار تن در سال 1382 در اراک به شرکت مانا واگذار شد و در سال 1384 قرار داد پروژه اجرای عملیات 24 ساختمان جهت کارگاه آلومینیوم اراک منعقد گردید که تا پایان سال 1389 به بهره برداری رسید.