•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • پروژه خردایش و پرعیار سازی سنگ آهن گل گهر سیرجان

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه خردایش و پرعیار سازی سنگ آهن گل گهر سیرجان
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     2 میلیون تن در سال
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     سیرجان
     تاریخ شروع پروژه :
     ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
     پروژه خردایش و پرعیار سازی سنگ آهن گل گهر سیرجان
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان