•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • پروژه احداث خط تولید کارخانه سیمان العماره

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث خط تولید کارخانه سیمان العماره
     تاریخ شروع پروژه :
     ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
     پروژه احداث خط تولید کارخانه سیمان العماره
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان