•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • اجرای ساختمانهای اداری کارخانه کک سازی و کنسانتره جلال آباد

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     اجرای ساختمانهای اداری کارخانه کک سازی و کنسانتره جلال آباد
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     کارخانه کک سازی زرند
     اجرای ساختمانهای اداری کارخانه کک سازی و کنسانتره جلال آباد
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان