•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • پروژه صحن حضرت فاطمه الزهرا (ُس)

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     اجرای عملیات غیر زیارتی صحن حضرت فاطمه الزهرا (ُس)
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     نجف اشرف- عراق
     تاریخ شروع پروژه :
     ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
     مساحت زمین :
     43000 مترمربع
     پروژه صحن حضرت فاطمه الزهرا (ُس)
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان