•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     5 میلیون تن
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     استان خراسان رضوی- شهرستان خواف- جنب معدن سنگان
     احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان