•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • ادامه بلوار 35 متری یافت آباد

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث خیابان معلم حد فاصل ثارا... تا محمدیان(بلوار معلم)
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     تهران
     ارزش پروژه :
     140000000000
     ادامه بلوار 35 متری یافت آباد
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان