•    
    • استادیوم 50000 نفری شهر شیراز

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث استادیوم 50000 نفری شهر شیراز
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     شیراز
     ارزش پروژه :
     144700000000
     استادیوم 50000 نفری شهر شیراز
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان