•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     مشهد، بلوار جانبازان
     ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان