•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • پروژه احداث کارخانه فولاد بوتیای کرمان

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     5 / 1 میلیون تن
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع) ، در نزدیکی روستای کاظم آباد ، شهرستان چترود از توابع استان کرمان
     مساحت زمین :
     663 هکتار
     مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

     ظرفیت :

     2 میلیون تن در سال آهن اسفنجی -1/4 میلیون تن در سال شمش - 2/5 میلیون تن گندله در سال

     پروژه احداث کارخانه فولاد بوتیای کرمان
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان