•    
    • پروژه احداث ساختمان مرکزی وزارت نیرو

     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     پروژه احداث ساختمان مرکزی وزارت نیرو
     موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
     تهران
     ارزش پروژه :
     76300000000
     پروژه احداث ساختمان مرکزی وزارت نیرو
     فرم پیشرفت پروژه

     ردیف  عنوان