•    
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
     تعداد بازدید: 434
     بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و هیئت مدیره از پروژه نجف اشرف
     بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و اعضای محترم هیئت مدیره از پروژه نجف اشرف و استماع گزارش پیشرفت پروژه

     بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و اعضای محترم هیئت مدیره از پروژه نجف اشرف و استماع گزارش پیشرفت پروژه

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: