•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • مدیران اجرایی

     نام و نام خانوادگی

     سمت

     مدرک تحصیلی

     تجربه/سال

     حسین رنجبران

     مدیر پروژه نجف

     لیسانس عمران

     30

     اخباری

     سرپرست کارگاه نجف

     لیسانس عمران

     24

     عباس حاجی زاده

     سرپرست کارگاه گندله بوتیا

     لیسانس عمران

     22

     مهدی یاهویی

     مدیر پروژه کنسانتره سنگان

     لیسانس نفت

     30

     جواد ماهر

     مدیر پروژه کنسانتره سنگان

     لیسانس عمران

     20

     محمد علی یارمحمودی

     مدیر پروژه بیمارستان قم و هتل لوتوس مشهد

     لیسانس عمران

     42

     بهادر علیزاده

     سرپرست کارگاه بیمارستان قم

     لیسانس عمران

     17

     ملکزاده

     سرپرست کارگاه پروژه هتل لوتوس

     لیسانس عمران

     24

     محمد خلجی

     مدیر پروژه زغالشویی طبس

     لیسانس عمران

     22

     مرید مولایی

     سرپرست کارگاه زغالشویی طبس

     لیسانس مکانیک

     35

     فرهاد دانیاری

     مدیر پروژه خلیج

     فوق لیسانس معماری

     15

     مهدی مهدوی فاخر

     مدیر پروژه خردایش سیرجان

     لیسانس صنایع

     15

     مهندس موسوی

     سرپرست کارگاه خردایش سیرجان

     لیسانس عمران

     25

     حمایت الله نورالدین

     مدیر پروژه فولاد بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     جهانبخش اسد

     سرپرست کارگاه فولاد بوتیا

     لیسانس عمران

     20

     منوچهر فتاحی

     مدیر پروژه گندله سازی بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     محمود حاجی طالب

     مدیر پروژه گندله سازی بافق یزد

     لیسانس عمران

     22

     قدرت الله طباطبایی

     سرپرست کارگاه گندله سازی بافق یزد

     لیسانس عمران

     24

     کشتکاران

     مدیر پروژه مجتمع تجاری -اداری همیلا

     لیسانس عمران

     30

     صابریان

     سرپرست کارگاه مجتمع تجاری -اداری همیلا

     لیسانس عمران

     20

     حسین نعمتی

     مدیر پروژه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس مکانیک

     30

     سعید مدرسی

     سرپرست کارگاه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس عمران

     25