•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • مدیران اجرایی

     نام و نام خانوادگی

     سمت

     مدرک تحصیلی

     تجربه/سال

     سعید سعیدفر

     مدیر پروژه نجف

     فوق لیسانس مدیریت اجرایی

     15

     اخباری

     سرپرست کارگاه نجف

     لیسانس عمران

     24

     عباس حاجی زاده

     سرپرست کارگاه گندله بوتیا

     لیسانس عمران

     22

     مهدی یاهویی

     مدیر پروژه کنسانتره سنگان

     لیسانس نفت

     30

     جواد ماهر

     مدیر پروژه کنسانتره سنگان

     لیسانس عمران

     20

     محمد علی یارمحمودی

     مدیر پروژه بیمارستان قم و هتل لوتوس مشهد

     لیسانس عمران

     42

     بهادر علیزاده

     سرپرست کارگاه بیمارستان قم

     لیسانس عمران

     17

     ملکزاده

     سرپرست کارگاه پروژه هتل لوتوس

     لیسانس عمران

     24

     محمد خلجی

     مدیر پروژه زغالشویی طبس

     لیسانس عمران

     22

     مرید مولایی

     سرپرست کارگاه زغالشویی طبس

     لیسانس مکانیک

     35

     فرهاد دانیاری

     مدیر پروژه خلیج

     فوق لیسانس معماری

     15

     مهدی مهدوی فاخر

     مدیر پروژه خردایش سیرجان

     لیسانس صنایع

     15

     مهندس موسوی

     سرپرست کارگاه خردایش سیرجان

     لیسانس عمران

     25

     حمایت الله نورالدین

     مدیر پروژه فولاد بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     جهانبخش اسد

     سرپرست کارگاه فولاد بوتیا

     لیسانس عمران

     20

     منوچهر فتاحی

     مدیر پروژه گندله سازی بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     محمود حاجی طالب

     مدیر طراحی و مهندسی

     لیسانس عمران

     22

     قدرت الله طباطبایی

     سرپرست کارگاه گندله سازی بافق یزد

     لیسانس عمران

     24

     کشتکاران

     مدیر پروژه مجتمع تجاری -اداری همیلا

     لیسانس عمران

     30

     صابریان

     سرپرست کارگاه مجتمع تجاری -اداری همیلا

     لیسانس عمران

     20

     بهرام مددوند

     مدیر پروژه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس نقشه برداری

     15

     مهران سروستانی

     مدیر شعبه شرکت مانا در عراق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 27

     سعید مدرسی

     سرپرست کارگاه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس عمران