•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • مدیران اجرایی

      
     نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی تجربه/سال

     حمیدرضا ایران

     مدیر پروژه اشتهارد

     لیسانس مکانیک

     15

     حمید برزگر

     سرپرست کارگاه استادیوم شیراز

     لیسانس عمران

     27

     اردشیر اقسام

     سرپرست کارگاه سنگان

     لیسانس عمران

     28

     حسین رنجبران مدیر پروژه نجف لیسانس عمران 30

     سعید سعیدفر

     معاون کارگاه نجف

     لیسانس عمران

     17

     عباس حاجی زاده

     سرپرست کارگاه گندله بوتیا

     لیسانس عمران

     18

     عباس خدایاری

     مدیر پروژه کنسانتره سنگان

     لیسانس مکانیک

     30

     محمد خلجی

     مدیر پروژه زغالشویی طبس

     لیسانس عمران

     22

     فرهاد دانیاری

     مدیر پروژه خلیج

     فوق لیسانس معماری

     15

     موسوی

     سرپرست کارگاه خردایش سیرجان

     لیسانس عمران

     25

     حمایت الله نورالدین

     مدیر پروژه فولاد بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     قدرت الله طباطبایی

     سرپرست کارگاه گندله زرند

     لیسانس عمران

     12

     منوچهر فتاحی

     مدیر پروژه گندله سازی بوتیا

     لیسانس مکانیک

     31

     بهنام محمودیه

     مدیر پروژه آب شرب مشهد

     لیسانس عمران

     17

     احمدرضا نمازی راد

     معاون کارگاه استادیوم شیراز

     لیسانس عمران

     19

     محمد علی یارمحمودی

     مدیر پروژه بیمارستان قم

     لیسانس عمران

     42

     حسین نعمتی

     مدیر پروژه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس مکانیک

     30

     سعید مدرسی

     سرپرست کارگاه آهک و دولومیت بوتیا

     لیسانس عمران

     25

     مهدی مهدوی فاخر

     مدیر پروژه خردایش سیرجان

      لیسانس صنایع

     15

     محمود حاجی طالب

     مدیر پروژه گندله سازی بافق یزد

     لیسانس عمران

     22

     رضا پورکی

     سرپرست کارگاه گندله سازی بافق یزد لیسانس زمین شناسی 27

     کشتکاران

      مدیر پروژه مجتمع تجاری -اداری همیلا

     لیسانس عمران

     30

     صابریان

     سرپرست کارگاه همیلا  لیسانس عمران  20