•    
    • بنر صفحات داخلی مانا
    • چشم انداز

      
     چشم انداز :
      
     تبدیل شدن به یکی از ده شرکت پیمانکاری عمومی (GC) ساختمانی و صنعتی  با کلاس جهانی در سطح کشور و یکی از شرکت‌های مطرح در سطح منطقه
      

      اهداف :

     •  تبدیل شدن به GC و اجرای پروژه ها به روش EPCF
     • تحول در سازمان، روش‌ها و فرآیندها ( با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM و                        سیستم مدیریت پروژه  PMBOK)
     • استفاده از روشهای نوین بازاریابی و حضور فعال در بازار داخل و خارج کشور با همکاری شرکای داخلی و خارجی در بخش‌های عمرانی و صنعتی جهت ایجاد حاشیه امن‌کار.
       
     •  استاندارد سازی روشها، بکارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌ها و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات (IT) در سازمان
       
     •  ارتقای زیرساخت‌های مرتبط با منابع انسانی (جبران خدمت، مدیریت دانش و  HSE) و ارتقای بهره‌وری از طریق آموزش نیروهای موجود و بکارگیری نیروهای مجرب و توانمند.
       
     •  توجه خاص به مسئولیت های اجتماعی شرکت، ارتقای کیفیت و تلاش برای تبدیل شدن به شرکت سبز.
       
     •  تحویل به موقع پروژه‌ها با کیفیت و هزینه مناسب جهت جلب رضایت کارفرمایان.
       
     • گسترش تعامل با سایر شرکت‌های توانمند به صورت مشارکت و بکارگیری نیروهای مجرب و اخذ رتبه های مرتبط با فعالیت‌های شرکت.
     • انجام برخی پروژه‌ها به صورت خویش فرما و با سرمایه‌گذاری مانا
     • صدور خدمات فنی و مهندسی 
     مأموریت :
      
     شرکت پیمانکاری ساختمانی و صنعتی با توانایی انجام پروژه‌های بزرگ در سطح کشور و منطقه، که با بکارگیری دانش و فناوری‌های پیشرفته، رعایت اخلاق حرفه‌ای و درک مسئولیت‌های اجتماعی، برای تامین هرچه بهتر خواسته‌های کارفرمایان بویژه هلدینگ میدکو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، و دستیابی به توسعه پایدار فعالیت می‌کند